sztuka  

kliknij aby powiększyć

Katedra Architektury i Form Użytkowych jest nową Katedrą w Wydziale Sztuki Politechniki Radomskiej. W ramach specjalności "projektowanie architektury wnętrz", swoją działalnością rozwija u studentów umiejętności łączenia różnych dyscyplin projektowych z wiedzą techniczną i ich wykorzystywania w twórczości plastycznej.

Głównym celem programowym Katedry jest przygotowanie studentów do twórczej działalności w dziedzinie projektowania plastycznego przestrzeni architektonicznej. Świadomego organizowania
i kształtowania najbliższego otoczenia człowieka, zgodnie z systemem wartości opartym na odpowiedzialności wobec użytkowników, środowiska naturalnego i dziedzictwa kultury.

Program studiów pierwszego stopnia zawiera zarówno przedmioty związane z budownictwem i architekturą jak i przedmioty kształcące w zakresie sztuk plastycznych.

Faza początkowa kształcenia to skierowanie aktywności studentów na naukę umiejętności samodzielnego myślenia i świadomego posługiwania się językiem plastycznym i architektonicznym
w projektowaniu. Poznanie podstaw kompozycji architektonicznej, roli światła, koloru i detalu, nauka umiejętności celowego kształtowania formy i jej rozumienia w relacjach z przestrzenią, skalę której wyznacza człowiek. A także nabycie niezbędnej wiedzy z zakresu budownictwa oraz umiejętności przekazu idei metodami rysunkowymi i modelowymi.

W następnych semestrach zwiększa się samodzielność studentów w podejmowaniu decyzji projektowych. Realizowane tematy z zakresu architektury wnętrz, projektowania mebli, projektowania wystaw i elementów krajobrazu świadczyć będą o nabyciu umiejętności łączenia
zasad funkcjonalności, estetyki, technologii i techniki w procesie projektowania form i przestrzeni w kategoriach użytkowych.

Potwierdzone realizacją pracy dyplomowej obszary wiedzy i umiejętności absolwenta, umożliwią tworzenie projektów o wysokiej jakości artystycznej, funkcjonalno – programowej i technicznej.

Dalsze studia mogą być kontynuowane na dwuletnich studiach magisterskich, które zapewnią profesjonalne przygotowanie absolwentów do samodzielnej i zespołowej pracy twórczej w
dziedzinie projektowania plastycznego ze zwróceniem szczególnej uwagi na problematykę związaną z projektowaniem wnętrz architektonicznych.

Wystawa prac studentów Katedry Architektury i Form Użytkowych Wydziału Sztuki Politechniki Radomskiej.

Na wystawie prezentowane są poglądowe prace studentów wykonane w pracowniach: Projektowania architektury wnętrz, Projektowania mebli, Projektowania architektonicznego i Projektowania wystaw
pod kierunkiem profesorów H. Kaliszuka, St. Gontarczyka, A. Wyszyńskiego i mgr M. Urbańskiego.


- powrót -