SZTUKA WYDZIAŁU SZTUKI
wystawa zbiorowa

UCZESTNICY:

Andrzej Brzegowy
Mariusz Dański
Andrzej Gieraga
Marek Guz
Henryk Hoffman
Wiesław Jelonek
Stanisław Zbigniew Kamieński
Bożena Klimek - Kurkowska
Adam Kowalski
Aleksandra Kwiecień
Bogumił Łukaszewski
Kazimierz Łyszcz
Andrzej Markiewicz
Katarzyna Nowicka - Urbańska
Aleksander Olszewski
Szymon Piasta
Katarzyna Pietrzak
Adam Romaniuk
Łukasz Rudecki
Elżbieta Staniszewska
Małgorzata Strzelec
Jan Trojan
Hanna Wojdała - Markowska
 

Idea cyklu wystaw „Sztuka Wydziału Sztuki” wynika z potrzeby przeprowadzania porównań i konfrontacji, zaprezentowania indywidualnych dokonań w kontekście pracy całego zespołu pedagogów Wydziału.
Nie jest to łatwe przedsięwzięcie zważywszy na różne dyscypliny i postawy twórcze reprezentowane przez poszczególnych autorów.
Tegoroczna, czwarta odsłona tego mającego już swoją historię wydarzenia, przedstawia aktualne zainteresowania, osiągnięcia oraz zmiany zachodzące w idiolekcie artystycznym każdego z wykładowców.
I jak w każdym dobrym działaniu zespołowym pozytywna całość generuje stosowne odczytanie elementów składowych,
tak w przypadku tej wystawy otrzymujemy zróżnicowany i wielorodny przekaz,
na który składają się ciekawe
propozycje indywidualne. Głównym rysem charakterystycznym przedstawionych
prac są zachodzące między nimi liczne opozycje, układające się w zestawy bardziej lub mniej wyraźnych przeciwieństw. Obrazy tradycyjnie autograficzne sąsiadują z realizowanymi nowymi mediami,
działania opierające się na konceptach intelektualnych przylegają do wykonanych z wykorzystaniem intuicji, formy zdyscyplinowane i zamknięte odnoszą się do otwartych i wieloznacznych, język geometrii prowadzi dyskurs z obiektami
ukształtowanymi przy pomocy elementów organicznych.
Całość nie stwarza jednak zamętu, pomieszania języków czy niedostosowania, przeciwnie - rodzi poczucie jedności
w różnorodności. Jest przez to w pewnej mierze miniaturowym odbiciem naszej współczesności, w której nie istnieje jedna uprzywilejowana formuła działania lecz szerokie spektrum równoprawnych
możliwości. Dzięki temu bogactwo form może się rozwijać i zmieniać swoje oblicze znajdując pozytywny rezonans
wśród odbiorców i samych autorów. Miejmy nadzieję, że ta wizualna opowieść pracowników Wydziału Sztuki
będzie w następnych odsłonach rozwijać się nadal tak ciekawie…