wystawa  

Jelonek Trojan Olszewski
SZTUKA WYDZIAŁU SZTUKI

--------------------------------------------------------------------------------------------

jelonekWIESŁAW JELONEK
Urodzony 24.10.1947 r. w Nysie. Absolwent Wydziału RzeĽby krakowskiej ASP, dyplom w pracowni prof. Antoniego Hajdeckiego. Od 1995 r. pracuje w Politechnice Radomskiej na Wydziale Nauczycielskim w Katedrze Sztuki.
Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta i prowadzi zajęcia z tego przedmiotu.
Jest autorem programu nauczania rzeĽby oraz organizatorem pracowni rzeĽbiarskich dla studentów tej Katedry. Prodziekan ds. studenckich i studiów stacjonarnych na Wydziale Sztuki w Politechnice Radomskiej.
Uprawia rzeĽbę w kamieniu i metalu, zajmuje się także mał± form± rzeĽbiarsk± i medalierstwem.

--------------------------------------------------------------------------------------------

trojanJAN TROJAN
Urodzony 01.01.1949 r. w Ru¶cu. Studiował na Wydziale Projektowania Ubioru i Tkaniny w PWSSP w Łodzi. Dyplom uzyskał w pracowni malarstwa prof. Romana Modzelewskiego i w pracowni projektowania druku na tkaninie prof. Marii Zielińskiej w 1974 r. Jest prof. nadzw. w Katedrze Projektowania i Grafiki na Wydziale Sztuki PR w Radomiu. Zrealizował 16 wystaw indywidualnych
i uczestniczył w 79 wystawach malarstwa w kraju i za granic±. Mieszka w Łodzi.

Prace w zbiorach:
BWA Sieradz, BWA Częstochowa, UM ŁódĽ, BWA Łomża, BWA Opole, OŁ ZPAP ŁódĽ, Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu.

--------------------------------------------------------------------------------------------

olszewskiALEKSANDER OLSZEWSKI
Urodzony 27.02.1944 r. w Radomiu. Studia w PWSSP w Łodzi. Dyplom z malarstwa u doc. Lecha Kunki a projektowania prof. Aleksandry Pukaczewskiej. Profesor zwyczajny w Politechnice Radomskiej. Uprawia malarstwo, media cyfrowe. Jest inicjatorem kształcenia plastycznego na Politechnice Radomskiej. Kierownik Katedry Mediów Cyfrowych i Fotografii. Dziekan Wydziału Sztuki. Inicjator powstania Akademickiej Galerii Sztuki „Rogatka” na Politechnice Radomskiej. Redaktor „Arterii” rocznika Katedry Sztuki. Udział w 23 indywidualnych i 200 wystawach zbiorowych okręgowych, ogólnopolskich i międzynarodowych (Berlin Zach, Czechosłowacja, Chile, Francja, Łotwa, Litwa, Słowacja Niemcy, Węgry, USA, Anglia).
Od 2008 roku członek Stowarzyszenia Międzynarodowe Triennale Grafiki
w Krakowie.

Prace w zbiorach:
Muzeum Sztuki Radom, BWA Słupsk, Urz±d Miasta Sosnowiec, Biblioteka Miejska Radom, Muzeum Historyczne Magdeburg Niemcy, Urz±d Miasta Wittingen Niemcy, Muzeum Lubaczów, Galeria Sztuki w Spiskiej Nowej Wsi Słowacja Miasto Gelnica Słowacja, Muzeum Narodowe Kielce, Muzeum Majdanek – Lublin, Galeria Kunen Niemcy, Galeria Sztuki Płock, Galeria Sztuki w Przemy¶lu, Galeria BWA Sandomierz, Mazowieckie  Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu, Muzeum Archidiecezji Kraków, Muzeum SMTG Kraków, Mondriaanhuis Museum Voor Constructive en Concrete Kunst Holandia.

- powrót -