salon  

42 Salon Zimowy. Ciąg Dalszy

…Sobota 28 lutego przejdzie do historii naszego miasta. W tym dniu o godz. 12.00 w Muzeum Sztuki Współczesnej otwarto wystawę 42. Salon Zimowy. Powrót. Świadkami tego wydarzenia byli artyści, studenci, miłośnicy sztuki, przedstawiciele władz – muzealne sale były szczelnie wypełnione gośćmi…
pisał Ireneusz Domański w Gazeta.pl - 01.03.2009 r.
Mamy nadzieję, że 11.12.2011 r. dołączy do historii miasta oraz otworzy nowy rozdział w historii Salonu Zimowego, tego dnia bowiem otwarty zostanie 42. Salon Zimowy. Ciąg dalszy. To kontynuacja wydarzenia z przed trzech lat. Ówczesna wystawa nie była konkursową, była to jedynie ekspozycja prac laureatów poprzednich konkursów. Celem organizatorów tamtej wystawy było przede wszystkim przypomnienie świetnej tradycji, zapoczątkowanej w maju 1945 r. na jaką nie mogą się powołać inne miasta, dziś bardzo aktywne i znakomicie przygotowane do organizowania wielkich imprez kulturalnych. W ekspozycji zaprezentowano 62 nagrodzone w różnych latach prace (obrazy, rysunki, grafiki, rzeźby) autorstwa 41 artystów, znakomitych twórców kształtujących krajobraz plastyczny naszego kraju, między innymi: A. Gieragi, A. Jachtomy, L. Jaksztasa, St. Z. Kamieńskiego, P. Łubowskiego, K. Makowskiego, G. Mazurka, J. Narzyńskiego, L. Okołowa, A. Olszewskiego, T. Pągowskiej, K. Piotrowskiej, J. Rykały, J. Trojana, E. Zawadzkiej.
Jako organizatorzy pragniemy również przypomnieć, iż wystawa ta jest najstarszą wystawą w Polsce. Idea całego przedsięwzięcia zrodziła się zaledwie niecałe pół roku po odzyskaniu niepodległości. Organizowali ją członkowie Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, pełni nadziei, że kultura i sztuka, która przetrwała czas okupacji będzie służyła społeczeństwu. Kolejne Salony, a było ich 41, miały różny wymiar i charakter, ale zawsze służyły promocji polskiej sztuki. W wystawach tych uczestniczyli najwybitniejsi twórcy polscy, tacy jak:
M. Abakanowicz, E. Eibisch, T. Kantor, T. Brzozowski, S. Fijałkowski, J. Gielniak, Cz. Rzepiński, St. Gierowski, A. Karny, J. Lebenstein, Z. Lutomski, T. Niesiołowski, T. Pągowska, A. Myjak.

Tegoroczna edycja Salonu Zimowego powróciła do swojej tradycyjnej formuły konkursu, która pozwala na prezentację najwartościowszych dzieł oraz określenie współczesnych nurtów w polskich działaniach artystycznych w zakresie sztuk plastycznych z dyscypliny: malarstwo, rysunek, grafika i rzeźba.
Po ponad 20. latach przerwy powroty zwykle nie należą do prostych, lecz czasami warto podjąć wysiłek, trud, warto powalczyć z przeciwnościami, pokonać opór niepewności. Świadectwem tego, jak jest istotna i ważna idea kontynuacji Salonu, była odpowiedź środowiska artystów plastyków z całego kraju. 73 twórców nadesłało na konkurs 138 prac. Uważamy to za sukces. 42. Salon Zimowy. Ciąg dalszy zgodnie z tradycją zostanie otwarty w drugą niedzielę grudnia o godz. 12.00 w Galerii „Pentagon”, Galerii Rogatka, oraz Akademickiej Galerii Sztuki. Żywimy głęboką nadzieję, że 42. Salon Zimowy. Ciąg dalszy to już nie jednorazowa akcja. Uważamy, że Salony powinny wrócić i wpisać się na stałe w krajobraz kulturalny naszego Miasta. Warto podjąć to wyzwanie i trud z nim związany, by Radom mógł kojarzyć się ze sztuką, by mógł kojarzyć się pięknie.Wszystkim, którzy przyczynili się do wznowienia idei tej imprezy plastycznej składamy podziękowania.


Kurator Wystawy
Andrzej Markiewicz

--------------------------------------------------------------------------------------------

Link do strony Salonu Zimowego

--------------------------------------------------------------------------------------------


- powrót -